English Türkçe Bugün 18 Ocak 2019 Cuma 15:56

Araçsallaştırılan

Devletin egemenliği, uluslararası hukuk çerçevesinde karşılıklılık ilkesi uyarınca devletlerin uluslararası ilişkilerde eşitliğini öngörmektedir. 90'larda küreselleşmenin hakimiyetiyle birlikte devletlerin egemenlik haklarının aşındırılması yeni bir aşamaya ulaşmıştır.

Tam Metin İndir