English Türkçe Bugün 13 Kasım 2018 Salı 20:03

Avrupa'nın Etnik ve Kültürel Ayrışmayla Sınavı

AB içinde ayrılıkçılığı teşvik eden potansiyelin bir yandan ulusal düzeylerdeki ayrılıkçı unsurlara nefes aldırırken, diğer yandan da etnik ve kültürel farklardan kaynaklanan iç uzlaşmazlıklara, birlik ve bütünlüğün zarar görmesine nasıl yol açabileceği görülmelidir.