English Türkçe Bugün 18 Ocak 2019 Cuma 16:32

Atina’nın Kıta Sahanlığı Oyunu

Adaların bağımsız bir kıta sahanlığı olur mu? Kıyıları karşılıklı iki ülkeden biri diğerinin rızası hilafına hakça paylaşım ilkesine aykırı bir deklarasyonla “oldu-bitti” yaratabilir mi? Bu sorulara cevap aranırken, Türkiye’nin açık denizlere erişiminin tek taraflı bir deklarasyonla kesilmek istenmesinin, sıcak bir çatışma doğurabilecek bir gelişme olup olmadığı irdelenmektedir.