English Türkçe Bugün 13 Kasım 2018 Salı 20:44

Bir Jeopolitik Teorinin Yeniden Yorumlanması: Çin’in İnci Dizisi

Çin’in zamana yayarak ve sakin bir üslupla geliştirdiği, ancak geldiği nokta itibarıyla sadece bölgesel değil, küresel dengeler üzerinde de etkisi olacağı değerlendirilen İnci Dizisi Stratejisi, yükselen güç Çin’i daha iyi anlamak için gerekli parçalardan sadece biridir. Bunu yaparken jeopolitik teorilerden biri ile meseleyi ele almak konunun anlaşılabilirliğini artırmanın ötesinde, teori ile pratiği bir arada görmeyi sağlayacaktır.