English Türkçe Bugün 18 Ocak 2019 Cuma 15:32

Amaç

21. Yüzyıl Dergisi, dünyadaki ve Türkiye'deki siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, askeri ve güvenlikle ilgili gelişmeleri bilimsel analiz yöntemleriyle irdeleyip stratejik çalışmaları okuyucuya sunmaya çalışan aylık düşünce dergisidir. 21. Yüzyıl Dergisi, bu amaç doğrultusunda geniş yelpazeye sahip bir bakış açısıyla okuyucunun düşünce dünyasında yeni ufuklar açılması için çeşitli çalışmaları herkesin anlayabileceği ve anlatabileceği şekilde biraraya getirmektedir. Bu çalışmalar uluslararası, ulusal, bölgesel düzeydeki analizlerle, çeşitli akademisyenler, siyasetçiler, diplomatlar, bürokratlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, vb. ile yapılan özel röportajlarla da güçlendirilmektedir. Aynı zamanda bilimsel çalışmalarla desteklenen pratik bilginin de bulunabildiği ve fikirlerin böyle bir zeminde paylaşılabildiği bir dergidir. 21. Yüzyıl, "bilim, birlik ve barış" ilkesinden hareketle kalite ve güvenceden ödün vermeme ve yayın camiasında saygın bir konumda olma iddiasına sahiptir. Dünya ve Türkiye gündemiyle ilgili fikirler ve açılımlar ortaya koyan, karar mekanizmalarındaki yetkin kişilere, akademi, iş dünyası ve sivil topluma kaynaklık edebilen nitelikte gelişimini sürdürmektedir.