English Türkçe Bugün 23 Şubat 2019 Cumartesi 19:29

Yayın İlkeleri

1- Yayınlanacak yazılar 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nün araştırma dalları ile ilgili ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış, araştırmaya dayalı özgün makaleler olmalıdır. 
2- Derginin yazım dili Türkiye Türkçesi’dir.
3- Gönderilen çalışmalar konu ile ilgili uzmanlık dalındaki hakemlere gönderilir.
Dergi Yayın Kurulu, hakemlerin eleştiri ve önerileri doğrultusunda eserin yayınlanıp
yayınlanmayacağına karar verir. Yayınlanması uygun bulunmayan çalışmalar
iade edilmez.
4- Makaleler PC uyumlu Microsoft Word veya “.doc” uzantılı belge oluşturmaya
elverişli kelime işlem programında yazılarak bir adet disket veya CD kaydı ve iki
kopya kâğıt çıktısıyla verilecektir. Metin içinde kullanılan resim, harita vb.
materyallerin “.jpg / .tiff” uzantılı kayıtları da ayrıca eklenmelidir. Bu tür belgelerin
baskı tekniğine uygun çözünürlükte (en az 300 piksel) ve sayfa alanını
aşmayacak büyüklükte olmasına dikkat edilmelidir.
5- Makaleler 1.500-2.500 kelime aralığında olmak durumundadır.